Materiāls 4.klasēm (gatavošanās konkursam "Tik vai cik?")

Par TikVaiCika konkursu var lasīt LU NMS lapā. Atšķirībā no citām olimpiādēm, 4.klases skolēnus sacensībām gatavo skolotāji, kuri paši parasti nav matemātikas skolotāji, bet gan sākumklašu skolotāji, kuri māca dažādus priekšmetus. Tādēļ skolotāju informēšana par šo konkursu jāveic nedaudz citādi - vajadzīgi papildu metodiski materiāli dokumentu vai video formā.